29 June 2013

Gjenoppliving–revivial

English below.
Ett år har gått siden forrige innlegg i denne bloggen. Jeg nådde et punkt i fjor da det ble for mange ting å holde styr på samtidig. Det var vedlikehold av blogg, websider, Pentax-galleri, Facebook, Panoramio og LinkedIn, og planer for Twitter, Flickr og tumblr. Vel, egentlig Posterous heller enn tumblr, men så pakka de plutselig sammen.
Jeg tenkte at det måtte da for pokker være mulig å samordne publisering slik at det ikke var nødvendig å følge opp så mange uavhengige plattformer. Etterhvert skjønte jeg at det ikke var så enkelt som jeg drømte om, og plutselig var det andre prosjekter som opptok tiden. Dermed gikk bloggen i glemmeboka, og det fikk klare seg med publisering av bilder på Alunfoto-sida mi på Facebook.
Nå gjør jeg et nytt framstøt på integrasjon og samordning. Utgangspunktet denne gangen er Adobe Lightroom, forsterket med publiseringsløsningen The Turning Gate. Her er det integrasjon med websidene mine på www.alunfoto.no, som får en total renovasjon gjennom samme prosjekt.
Jeg har tidligere forsøkt å sette opp publisering til Facebook fra Lightroom, men ikke fått det til å spille slik jeg vil. Kanskje versjon 5.0 av Lightroom kan rette på dette? Lisensen er innkjøpt, og jeg venter i spenning på tid til å installere.
Så får vi se om kanskje Flickr, tumblr eller noen annet kan legges til etterhvert.


A year has passed since the previous post on this blog. I reached a point of juggling too many things at the same time, and parallel maintenance of blog, website, Pentax Gallery, Facebook, Panoramio and LinkedIn was a bit over the top. I had plans to include Twitter, Flickr and Posterous too, but when the latter went belly-up I sort of empathised.
I had an idea about how it ought to be possible to manage publishing to many platforms in a more coherent way than repeating the process for each and every damned one of them. When I realised it wasn’t going to be that easy, and it was about the same time as Posterous packed it in, my attention was diverted to other projects. The blog slipped my mind as I published images to my Alunfoto page at Facebook.
Right now I make another attempt at integrating, or at least coordinating, my online presences. The base of it all this time is Adobe Lightroom, augmented with the web publishing plugins from The Turning Gate. I’m setting it up to manage my website at www.alunfoto.no, which gets a long-overdue overhaul to boot.
I have made some attempts to set up publishing to Facebook from Lightroom before, but not to my satisfaction. Maybe version 5.0 of Lightroom can amend this? I have procured the license and itch for time to install.
Then maybe we’ll see if there’s room for Flickr, tumblr or other stuff in plans for the future.

No comments: